logo
  • 17 اسفند, 1396

حفاظت از محیط زیست شرط اول تولید در کالسیمین

روز چهارشنبه مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۹۶ به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری مراسم کاشت یک اصله نهال با حضور مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان زنجان جناب آقای دکتر موسوی و مدیر عامل محترم شرکت کالسیمین جناب آقای دکتر رحیمی در مجتمع سرب و روی انگوران (شرکت کالسیمین) برگزارشد.

در این مراسم که با  بازدید از اقدامات زیست محیطی شرکت کالسیمین صورت گرفت یک اصله نهال نیز کاشته شد .

جناب آقای دکتر رحیمی مدیر عامل شرکت کالسیمین طی این مراسم ضمن گرامیداشت روز درختکاری و تاکید بر حفظ الزامات زیست محیطی در همه فرآیند های تولید از کاشت بیش از هزار اصله نهال در محدوده شرکت کالسیمین در کنار سایر اقدامات زیست محیطی شرکت خبر داد.
دکتر رحیمی تعامل ،حفظ و حراست از محیط زیست را شرط اول تولید برشمرد و توجه به موارد آسیب رسان به محیط را از موارد اساسی و حائز اهمیت در مجموعه های تولیدی دانست.