logo
  • 5 مهر, 1396

انتصاب مدیر بازرگانی و توسعه بازار در شرکت کالسیمین

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس انجدانی مدیر عامل محترم

شرکت کالسیمین، آقای مهندس محمود ابراهیمی به عنوان مدیر بازرگانی و

توسعه بازار شرکت کالسیمین منصوب شدند.

در حکم ایشان آمده است :

برادر گرامی  جناب آقای مهندس محمود ابراهیمی

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ((ص))

{{ نظر به مراتب تعهد و سوابق جنابعالی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت  ” مدیر بازرگانی و توسعه بازار”  شرکت کالسیمین منصوب می­نمایم.

امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و با نصب العین قراردادن اصول اخلاقی و اسلامی ، امانت داری، صیانت از حقوق صاحبان سهام، در ایجاد  تحول و حفظ تعاملات  ، در راستای سیاست های ابلاغی موفق و موید باشید .

بهره گیری از توان ، تجارب  و استفاده از ظرفیت ها از مهمترین ضرورت ها  و الزامات در اعتلاء این جایگاه بوده که امیدوارم  اهتمام وافر معمول گردد.

توفیق جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می­نمایم}}

(گفتنی ست پیش از این جناب آقای مهندس تفضلی عهده دار سمت مدیر بازرگانی شرکت کالسیمین بوده اند که مدتی پیش به عنوان مدیر عامل شرکت تولید روی بندر عباس منصوب شدند.)