کالسیمین میزبان استاندار محترم زنجان و هیات همراه | شرکت کالسیمین
logo
  • 12 مرداد, 1396

کالسیمین میزبان استاندار محترم زنجان و هیات همراه

روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 پرسنل شرکت کالسیمین میزبان حضور گرم و صمیمی استاندار محترم زنجان ، جناب آقای مهندس اسد الله درویش امیری ، ائمه محترم جمعه ، روسای محترم برخی ادارات استان زنجان و هیات همراه بود.

خطوط تولید واحد تغلیظ اعم از فلوتاسیون، فیلتر اسیون، کلسیناسیون و واحد تولید شمش روی در شرکت کالسیمین از جمله محل های مورد بازدید استاندار محترم زنجان و هیات همراه بود که در این بازدید توضیحات لازم توسط مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس انجدانی و مدیران مربوطه ارائه گردید .

آخرین واحد مورد بازدید، واحد در حال اندازی BZS شرکت بود که بسیار مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت .

فلسفه راه اندازی این واحد، مدت زمان برگزاری پروژه ، منابع تامین ماده اولیه ، حجم خوراک دهی و خروجی محصول ، حجم سرمایه گذاری و زمان  تقریبی بهره برداری از جمله مواردی بود که توضیحات آن توسط مهندس انجدانی مدیر عامل شرکت و مدیر پروژه به استاندار محترم و هیات همراه ارائه گردید .

گفتی است پروژه BZS بزرگترین پروژه اجرا شده در شرکت کالسیمین در طول 50 سال فعالیت این شرکت    می باشد که با سرمایه گذاری 30 میلیارد تومانی همراه بوده است .

با راه اندازی کامل این واحد شرکت کالسیمین علاوه بر رفع برخی از مشکلات زیست محیطی ارزش افزوده خوبی نیز در خصوص تامین ماده اولیه کارخانجات تولید شمش خود ایجاد خواهد کرد .