جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت کالسیمین و مدیر کل محترم بانک سپه استان زنجان و هیات همراه | شرکت کالسیمین
logo
  • 28 تیر, 1396

جلسه مشترک مدیر عامل محترم شرکت کالسیمین و مدیر کل محترم بانک سپه استان زنجان و هیات همراه

در این دیدار که در دفتر شرکت کالسیمین در زنجان برگزار گردید  جناب  آقای مهندس انجدانی مدیر عامل محترم شرکت کالسیمین و جناب آقای محمدی دوست  مدیر کل محترم بانک سپه استان زنجان در خصوص توسعه همکاری های مشترک بین شرکت کالسیمین و بانک سپه گفتگو نمودند.

 محور اصلی مذاکرات در خصوص پتانسیل بسیار مناسب شرکت کالسیمین               در زمینه های مالی واقتصادی و ظرفیت های مناسب موجود در بانک سپه جهت هدایت و استفاده بهینه شرکت کالسیمین از توان های بالقوه این بانک صورت پذیرفت.